herbas Klaipėdos lopšelis-darželis ,,RADASTĖLĖ"
Adresas: Galinio Pylimo g. 16A, LT-91232 Klaipėda.
Tel. (8 46) 314 750. El. p.: info@radasteleklaipeda.lt
Įm. kodas 290420760
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

 

vaikai

Vykdomi Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ svetainės atnaujinimo darbai

Projektai

Zipio draugai1                                      animated baby image 0057

Nuo 2010 metų Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Radastėlė" įgyvendinama ankstyvosios prevencijos tarptautinė programa ,,Zipio draugai".

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius.

Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų,

kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.

20142015 m. m. programos ,,Zipio draugai“ vykdymas

 

HANS HASE

Nuo 2010 metų darželyje vykdomas Vilniaus Goethe`s instituto projekto „Vokiečių kalba priešmokykliniame ugdyme. Pirmoji pažintis“

,,Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokyklinėse grupėse" – motyvuojanti mokymo tarptautinė programa vaikams nuo 6 iki 7 metų

Programą sudaro 30 užsiėmimų:

20 teminių valandėlių
4 valandėlės kartojimui
6 valandėlės, skirtos įvairioms šventėms

Programos tikslas: padėti tvirtus pagrindus tolesniam vokiečių kalbos mokymuisi pradinėje mokykloje.

Hans Hase pamokėles priešmokyklinėse grupėse veda  vokiečių kalbą mokanti darželio auklėtoja Liolė Vilidaitė. Vaikai susipažįsta su nauja kalba jiems pažįstamoje aplinkoje, kurioje jie jaučiasi užtikrintai ir saugiai.

Programos medžiaga remiasi ikimokyklinio auklėjimo pedagogams skirtame leidinyje Schnupperangebot Deutsch als Fremdsprache im Kindergarten (Vokiečių kalba kaip užsienio kalba vaikų darželyje) išdėstytomis rekomendacijomis.

Akimirkos iš Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė" vykdomo projekto ,,Vokiečių kalba priešmokykliniame ugdyme. Pirmoji pažintis":

20152016 m. m.

20142015 m. m.

20132014 m. m.

 

Visa Lietuva skaito

Nuo 2015 metų vasario mėnesio Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Radastėlė" įsitraukė į respublikinį projektą ,,Visa Lietuva skaito vaikams".

„Visa Lietuva skaito vaikams“ – tai ugdymas skaitant. Iniciatyva siekiama atsigręžti į seną, patikrintą ugdymo metodą, t.y. vertingų knygų skaitymą balsu, atsižvelgiant į naujausias šios srities ekspertų įžvalgas, šiuolaikines skaitymo skatinimo priemones, tendencijas; Iniciatyva skatina suaugusiuosius domėtis skaitymo balsu metodika, didaktika ir praktika. Atsakingas skaitymas balsu kasdien vaiko malonumui – kokybiškai ir prasmingai praleistas laikas kartu, vaiko emocinės sveikatos garantas ir nepamainoma investicija į vaiko ateitį; Inciatyva siekia viešos diskusijos apie vertingų knygų skaitymą ir skaitymo balsu kultūros vietą šiuolaikinėje Lietuvoje.

,,Visa Lietuva skaito vaikams":

skatina vaikų, paauglių ir suaugusiųjų ryšių stiprinimą, gerina vaikų emocinę sveikatą bei intelekto vystymąsi; skatina vaikus saugiai ir įdomiai augti; atkreipia visuomenės dėmesį į skaitymo balsu naudą, ragina skaityti vaikams balsu kasdien bent po 20 minučių; propaguoja skaitymo kultūrą šeimose, ugdymo įstaigose, bibliotekose, ragina vaikus bei jaunimą dalyvauti įvairiose skaitymo akcijose; kelia išsilavinimo bei pilnaverčio dalyvavimo edukacijos ir kultūros srityse kompetencijų lygį; prisideda prie individualios ir bendros gyvenimo kokybės.

Akimirkos iš Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė" vykdomo respublikinio projekto ,,Visa Lietuva skaito vaikams"

 

 erasmus

20142015 mokslo metais Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Radastėlė" dalyvavo Erasmus+ programos projekte „Mokytojų pasirengimas ankstyvojo užsienio kalbų mokymo veikloms bei tarpkultūriniam bendradarbiavimui“. Projekto tikslas tobulinti pedagogų kvalifikaciją ankstyvojo užsienio kalbų mokymo ir tarpkultūrinio bendradarbiavimo srityse. Projekte dalyvavo du Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė" pedagogai, kurie rengiasi ar jau moko ugdytinius užsienio kalbos įstaigoje. Darželio pedagogams buvo suteikta galimybė vykti į kvalifikacijos tobulinimo kursus Anglijoje ir Austrijoje.

Liolės Vilidaitės straipsnis ,,Kvalifikacijos tobulinimo kursai Austrijoje"

Astos Mažeivienės straipsnis ,,Kvalifikacijos tobulinimo kursai Anglijoje"

 

 Nuo 2012 metų rudens Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Radastėlė" vykdomas projektas ,,Užsienio kalba priešmokykliniame amžiuje. Pirmoji pažintis“. Projekto vykdytojai įstaigos pedagogai, tobulinę kvalifikaciją užsienio šalyse, moko priešmokyklinio amžiaus vaikus anglų arba vokiečių kalbos. Projekto tikslas – sudominti priešmokyklinio amžiaus vaikus užsienio (anglų/vokiečių) kalba, padėti tvirtus pagrindus tolesniam užsienio kalbos mokymuisi, skatinti aktyvią daugiakalbystę nuo ankstyvojo amžiaus.

Įgyvendinant projekto ,,Užsienio kalba priešmokykliniame amžiuje. Pirmoji pažintis” programas:

  •  tobulinami vaikų asmeniniai gebėjimai: mokės keletą dainelių, rimuotų posakių ir eilėraštukų, bei su grupe galės suvaidinti kokią nors istoriją;
  •  ugdomas teigiamas ugdytinių požiūris į užsienio (anglų/vokiečių) kalbą ir kultūrą, bei skatinamas atvirumas kitoms kalboms ir kultūroms.
Anglų kalba  Vokiečių kalba 

2015-2016

 2014-2015

2013-2014

2012-2013

2015-2016

 2014-2015

2013-2014

2012-2013

 

lifelong

 Mokymosi visą gyvenimo programos veikla „Asistento praktika“

2013 m. sausio mėn. Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Radastėlė" pateikė paraišką projektui ,,Mokyklos, norinčios priimti Comenius asistentą". Paraiška praėjo visus vertinimo etapus ir buvo palankiai įvertinta – 2013–2014 m. m. į mūsų įstaigą atvyko jauna pedagogė iš Portugalijos Raquel Lopes Fernandes, kuri ne tik stebėjo mūsų pedagogų veiklas, bet ir kartu su jais dirbo su priešmokyklinės grupės ugdytiniais. Praktikos metu asistentė iš užsienio turėjo galimybę pristatyti Portugalijoje taikomus mokymo ir ugdymo metodus, skleisti informaciją apie šalies kultūrą, papročius ir kalbą.

Aušros Kutniauskienės straipsnis ,,Asistento praktika ,,Lašiukų" grupėje"

 
futboliukas

Nuo 2010 m. sausio mėnesio Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Radastėlė" dalyvauja Lietuvos futbolo federacijos (LFF) ilgalaikės masinio vaikų užimtumo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ respublikiniame projekte „Futboliukas“. Tai humanitarinis, nepolitinis ir nekomercinis projektas, skirtas populiarinti uždarų patalpų futbolą, kurį įgyvendina Lietuvos futbolo federacija, bendradarbiaudama su švietimo ir ugdymo įstaigomis. Projekto pagrindinis tikslas – naudojant žaidimus ir pedagoginę „smagaus futbolo žaidimo koncepciją“, suteikti vertingos ir praturtinančios žaidimo patirties, kartu populiarinant futbolą, pritraukiant vaikus ir ugdant įvairiausius jų talentus. Projekto siekis – organizuojant žaidimus, skatinti ir stiprinti draugystę ir sportinį bendradarbiavimą tarp projekto organizatorių ir dalyvių bei kaimyninių bendruomenių.

„Futboliukas“ – tai visame pasaulyje sparčiai populiarėjanti futbolo atmaina - 3 prieš 3 uždarose patalpose. Žaidimas 3 prieš 3 vaikams suteikia daug daugiau džiaugsmo nei įprasti komandiniai žaidimai, nes komandoje yra tik 3 žaidėjai. Tai reiškia, kad visi vaikai yra betarpiškai įtraukiami į žaidimą ir visi vaikai gauna progą žaisti su kamuoliu.

 

Akimirkos iš projekto ,,Futboliukas"

 Picture 219 640x480  Picture 255 640x480  Picture 277 640x480  Picture 278 640x480  Picture 284 640x480
 011  031  040  043  067

 

(Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2016-01-29)