herbas Klaipėdos lopšelis-darželis ,,RADASTĖLĖ"
Adresas: Galinio Pylimo g. 16A, LT-91232 Klaipėda.
Tel. (8 46) 314 750. El. p.: info@radasteleklaipeda.lt
Įm. kodas 290420760
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

 

vaikai

Vykdomi Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ svetainės atnaujinimo darbai

Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ misija – įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Klaipėdos miesto mokinių ugdymosi poreikius pagal priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus išteklius.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ vizija – tapti lyderio pozicijų siekiančiu ir nuolat tobulėjančiu vaikų darželiu, kuriame užtikrinamas vaikų saugumas, laiminga ir džiaugsminga vaikystė, kokybiškas bei profesionalus ugdymas. Tai pakylėtų emocijų bei potyrių ikimokyklinio ugdymo mokykla, kurioje sudarytos sąlygos priimti Mokytojo žinias, per teikiamų paslaugų bei priemonių įvairovę – muziką, šokį, teatrą, dailę, per betarpišką aplinką, viešus pasirodymus, koncertus vakarones, per užsienio kalbų mokymą, nuo ankstyvojo amžiaus. Darbuotojui darželis saugus, jame jis vertinamas ir pripažįstamas. Darbuotojas laisvas ir kūrybingas bendruomenės komandos narys, aktyviai dalyvaujantis įstaigos kultūros plėtotėje.

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ filosofija:
Vaikystė – neįkainojama vertybė, kuri praeina, palikdama žmogaus sieloje pasaulio grožio ir gėrio pajautą.

 

(Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2016-02-12)