herbas Klaipėdos lopšelis-darželis ,,RADASTĖLĖ"
Adresas: Galinio Pylimo g. 16A, LT-91232 Klaipėda.
Tel. (8 46) 314 750. El. p.: info@radasteleklaipeda.lt
Įm. kodas 290420760
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

 

vaikai

Vykdomi Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ svetainės atnaujinimo darbai

 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė" darbuotojai

Pedagogų vardinis sąrašas

Eil. Nr. Vardas, pavardė Specialybė Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija Pareigos Kontaktai
1 Diana Varkalienė Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis  Direktorė

(8 46)  433 133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2  Irma Bartninkienė
Geografija ir kūno kultūra
 Aukštasis  Mokytoja metodininkė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 (8 46) 433 124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 Renata Čipkuvienė Muzikos mokytoja
Aukštasis Meninio ugdymo mokytoja metodininkė

Meninio ugdymo mokytoja

(8 46)  314 750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4 Ramutė Neverauskienė Specialusis ugdymas Aukštasis Vyr. logopedė Logopedė

(8 46)  410 571

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5 Daiva Šuliak
Studijuoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(8 46)  314 750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6 Lilija Beliavskienė Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis Mokytoja metodininkė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(8 46)  314 750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7 Indrė Rauktienė Ikimokyklinis ugdymas Aukštesnysis Mokytoja metodininkė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(8 46)  314 750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8 Rūta Juciuvienė
Dailės ugdymas Aukštasis Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(8 46)  31 47 50

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9 Gintarė Leveckienė Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis Vyr. mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

(8 46)  314 750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10 Rita Ronkaitienė Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis Mokytoja metodininkė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

(8 46)  314 750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11 Vilma Satkauskienė
Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis

 Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(8 46)  314 750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12 Nijolė Kemežienė Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis Mokytoja metodininkė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(8 46)  314 750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13 Asta Mažeivienė Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis Mokytoja metodininkė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(8 46)  314 750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14 Rima Zuchbaja Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis Mokytoja metodininkė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

(8 46)  314 750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15 Liolė Vilidaitė Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis Mokytoja metodininkė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

(8 46)  314 750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16 Audronė Gaižauskienė Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis Mokytoja metodininkė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(8 46)  314 750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17 Aušra Kutniauskienė Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis Mokytoja metodininkė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(8 46)  314 750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18 Irena Dargužienė Ikimokyklinis ugdymas Aukštesnysis Mokytoja metodininkė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(8 46)  314 750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19 Ramunė Vintilienė Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis Mokytoja metodininkė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(8 46)  314 750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 Eglė Bugytė Muzikos mokytoja Aukštasis  Mokytoja
Neformalaus švietimo mokytoja

(8 46) 314 750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

Nepedagoginių darbuotojų vardinis sąrašas

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigybės pavadinimas
          1 Aldona Kupšienė Auklėtojos padėjėja
        2 Daiva Globienė Auklėtojos padėjėja
        3 Daiva Selestina Radavičiutė Auklėtojos padėjėja
        4 Gražina Serapinienė Auklėtojos padėjėja
        5 Ilona Grigutienė Auklėtojos padėjėja
        6 Janė Rimkienė Auklėtojos padėjėja
        7 Arvyda Piliutikienė
Auklėtojos padėjėja
        8 Lina Ramanauskienė
Auklėtojos padėjėja
        9 Daiva Varnelienė
Auklėtojos padėjėja
       10  Rita Matusevičiūtė
Direktoriaus pavaduotoja
       11 Kazys Valužis
Kiemsargis,  remonto darbininkas
       12 Janina Jautakaitienė Auklėtojos padėjėja, pagalbinė darbininkė
       13 Algirdas Čižauskas
Remonto darbininkas
       14 Mirutė Solonko
Valytoja, pagalbinė darbininkė
       15 Viktina Vaitelienė Specialistė
       16 Magdelena Užgalienė

Sandėlininkė, skalbinių prižiūrėtoja

       17 Ona Lukė Raštinės administratorė
       18
Brigita Semionova Virėja, pagalbinė darbininkė
       19
Daiva Čuladienė Virėja, pagalbinė darbininkė
 
animated flower image 0110 

(Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2021-03-17)