herbas Klaipėdos lopšelis-darželis ,,RADASTĖLĖ"
Adresas: Galinio Pylimo g. 16A, LT-91232 Klaipėda.
Tel. (8 46) 314 750. El. p.: info@radasteleklaipeda.lt
Įm. kodas 290420760
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

 

vaikai

Vykdomi Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ svetainės atnaujinimo darbai

Kiti dokumentai

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimai:

2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-329 ,,Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2019 metų programos patvirtinimo"

2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-298 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašo patvirtinimo"

2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-150 ,,Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo švietimo įstaigose"

2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-143 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo" (aktuali redakcija)

2015 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-352 ,,Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyveninančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija)

2015 m. liepos 30 d. sprendimas Nr. T2-183 ,,Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-281 „Dėl maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"

2012 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. T2-281 ,,Dėl maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo"

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai:

2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. AD1-2631 ,,Dėl individualių ugdymo priemonių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams rekomendacinio sąrašo patvirtinimo"

 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo įsakymai:

2016 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. ŠV1-30 ,,Dėl švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo vasaros mėnesiais 2016 metais"

2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. ŠV1-283 ,,Dėl ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus savivaldybės švietimo įstaigose 2015–2016 mokslo metais nustatymo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai:

2018 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-394 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-93 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo"

2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-964 ,,Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" (suvestinė redakcija nuo 2016-01-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymai:

2015 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. B1-610 ,,Dėl vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poisio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

 

(Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2018-10-29)