Darbuotojų nustatyto vidutinio darbo užmokesčio ataskaita
 
                                                        
Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (1 et.) (EUR)
2019 m. III ketvirtis EUR 2018 m. EUR
1. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas
2 1120,29 1130,16
2. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
16 1087,00 931,79
3. Auklėtojo padėjėjas 12 711,95 666,88
4. Virėjas (2,5 et.)
3

685,80

749,55
5. Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
2 555,57 543,42
6. Pagalbinis darbininkas
5 664,34 407,77

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas

(Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2019-10-23)