herbas Klaipėdos lopšelis-darželis ,,RADASTĖLĖ"
Adresas: Galinio Pylimo g. 16A, LT-91232 Klaipėda.
Tel. (8 46) 314 750. El. p.: info@radasteleklaipeda.lt
Įm. kodas 290420760
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

 

vaikai

   geles

       

Klaipėdos miesto vykdomojo komiteto sprendimu, 1955 m. spalio 10 d. J. Biliūno g. 16 (dabar Galinio Pylimo g. 16A), duris atvėrė pirmasis pokario metais pastatytas vaikų darželis. Tai buvo įspūdingai graži keturių grupių ikimokyklinė įstaiga. Pastato įėjimą puošė ištaigingi laiptai, teritorijos viduryje veikė fontanas-baseinas. Jaukus ir nedidelis to meto darželis buvo apjuostas grakščiai dekoruota balta tvora. Veikė dvi grupės, iš kurių vienoje mokymas vyko rusų kalba.

Pirmoji darželio vedėja – Janina Stoliarovskaja. Vėliau darželiui vadovavo Gražina Mejerienė, Teklė Mažonienė, Sabina Jankauskienė, Danutė Kondrotienė.

Išaugus miesto poreikiams, 1967–1969 metais pristatytas priestatas. Įstaiga tapo bendrojo tipo devynių grupių‚ 215 vietų lopšeliu-darželiu.

Nuo 1985 m. darželio vadovė – direktorė Danutė Zibulskienė.

Klaipėdos miesto valdybos 1995 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. 629, 6-ajam vaikų lopšeliui-darželiui suteiktas vardas „Radastėlė“.

Darželio darbuotojai nuo pat įstaigos veiklos pradžios dirbo taip, kaip liepė širdis, pareiga ir didelė meilė vaiko prigimčiai, tautos kultūrai, šeimai.

Atsižvelgdami į švietimo ir darželio poreikius kaitai, imta kurti Įstaigos veiklos bei Įstaigos organizacinio vystymo strategijos. Ypatingas dėmesys skirtas pagrindiniams veiklos elementams – žmogiškiesiems ištekliams, vaikų gerovei, novacijoms.

1997 m. gegužės 15 d. lopšelis-darželis „Radastėlė“, atstovaujamas direktorės Danutės Zibulskienės ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, atstovaujamas direktoriaus Jono Genio, sudarė bendradarbiavimo sutartį. Etninės kultūros globa ir puoselėjimas tapo abiejų institucijų veiklos pagrindu ir puikia pedagogine siekiamybe ugdyti doros, moralės, tikrųjų dvasinių vertybių normas.

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus tapo darželio ugdytiniams artimu ir savu. Vaikai noriai lankosi muziejaus menėse, dirbtuvėse. Veikla teikia džiaugsmo, prasmės, įkvėpimo. Mažieji kviečiami koncertuoti parodų atidarymuose, papročių, tradicijų, švenčių pristatymuose.

Edukaciniai užsiėmimai, praktinė veikla muziejuje, bendravimas ir bendradarbiavimas su Žemaitijos krašto tautodailininkais, muziejaus specialistais, jo vadovu – direktoriumi Jonu Geniu, suteikia darželio ugdytiniams vertingos miesto kultūrinio gyvenimo patirties.

Meninis etnografinis vaikų ugdymas neatsiejamas nuo Įstaigos ugdymo programos ir integruojamas į bendrąją veiklos sistemą, per muzikos, šokio, teatro, dailės dalykus, per tradicinę lietuvių liaudies kultūrą (švenčių, papročių pažinimą, liaudies dainas, šokius ratelius), betarpišką aplinką (vakarones, kalendorines šventes, koncertus, parodas, viešus pasirodymus).

Vykdomos švietimo programos – Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ ikimokyklinio ugdymo programa „Čia krykštauja vaikai, čia pažinimas lengvas“, ,,Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa“. Įstaiga įgyvendina tarptautinę vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programą „Zipio draugai“ (5-6 m.), lopšelio-darželio „Radastėlė“ ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus bendradarbiavimo programą, Įstaigos ir Vilniaus Goethe’s instituto projektą ,,Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokyklinėse grupėse“. Įgyvendinama ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų anglų kalbos mokymo programa“.

Lopšelio-darželio „Radastėlė“ vizijoje numatytas siekis tapti lyderio pozicijų siekiančiu ir nuolat tobulėjančiu vaikų darželiu. Toliau tobulintas ir įvairintas ugdymo turinys. Išugdytas kompetentingas personalas, gebantis dirbti kūrybiškai, inovatyviai, bendraujantis ir bendradarbiaujantis, nuolat sekantis švietimo naujoves, ieškantis naujų, produktyvių ugdymo metodų bei taikantis juos praktikoje. Kelta pedagogų kompetencija užsienyje, vykdytas eTwinning

projektas, vykdoma europinė dimensija, siekiant įsijungti į įvairius Erasmus + programos tarptautinius projektus.

Įstaigoje dirba 41 darbuotojas. Iš jų – 19 pedagogų. Visi turi specialų pedagoginį išsilavinimą ir aukštą kvalifikacinę kategoriją – vyr. auklėtojo, auklėtojo metodininko.

Veikia 9 grupės: 1 ankstyvojo, 6 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio amžiaus vaikams. Įstaigą lanko vaikai nuo 1 iki 7 metų amžiaus. 2015 m. rugsėjo 1 d. sąrašinis vaikų skaičius yra 183 vaikai.

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba.

Lopšelio-darželio „Radastėlė“ bendruomenė siekia pagrindinio tikslo – vaikui darželyje turi būti linksma ir įdomu, jis turi gauti kuo daugiau įspūdžių ir žinių.


geles

 (Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2015-10-26)