herbas Klaipėdos lopšelis-darželis ,,RADASTĖLĖ"
Adresas: Galinio Pylimo g. 16A, LT-91232 Klaipėda.
Tel. (8 46) 314 750. El. p.: info@radasteleklaipeda.lt
Įm. kodas 290420760
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

 

vaikai

Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ misija – įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Klaipėdos miesto mokinių ugdymosi poreikius pagal priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus išteklius.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ vizija – tapti lyderio pozicijų siekiančiu ir nuolat tobulėjančiu vaikų darželiu, kuriame užtikrinamas vaikų saugumas, laiminga ir džiaugsminga vaikystė, kokybiškas bei profesionalus ugdymas. Tai pakylėtų emocijų bei potyrių ikimokyklinio ugdymo mokykla, kurioje sudarytos sąlygos priimti Mokytojo žinias, per teikiamų paslaugų bei priemonių įvairovę – muziką, šokį, teatrą, dailę, per betarpišką aplinką, viešus pasirodymus, koncertus vakarones, per užsienio kalbų mokymą, nuo ankstyvojo amžiaus. Darbuotojui darželis saugus, jame jis vertinamas ir pripažįstamas. Darbuotojas laisvas ir kūrybingas bendruomenės komandos narys, aktyviai dalyvaujantis įstaigos kultūros plėtotėje.

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ filosofija:
Vaikystė – neįkainojama vertybė, kuri praeina, palikdama žmogaus sieloje pasaulio grožio ir gėrio pajautą.

2016–2018 m. strateginis tikslas – sudaryti sąlygas aukštesnei bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo kokybei.

2016 metų veiklos prioritetai:
1. pagalbos vaikui efektyvinimas;
2. sveiko ir saugaus vaiko ugdymas.

2016 metų veiklos tikslai:
1. užtikrinti Vaiko gerovės ir jo teisės į laimingą vaikystę ir gyvenimą;
2. laiduoti pagrindinių vaiko gerovės – materialinės, sveikatos ir saugumo, ugdymo, santykių su bendraamžiais ir šeima, rodiklių augimą;
3. pasiekti geresnės ugdymo paslaugų kokybės, įgyvendinant Įstaigos veiklos principus, bendradarbiaujant su visomis interesų grupėmis.

Uždaviniai:
1. tenkinti pagrindinius vaiko poreikius sveikam, saugiam gyvenimui ir vystymuisi;
2. tenkinti ir plėtoti vaiko kultūrinę patirtį etninėmis meno vertybėmis;
3. skatinti vaikų pažangos ir pasiekimų augimą, aktyvinant ugdymo turinį papildančiomis priemonėmis;
4. bendradarbiauti su visomis mokyklos bendruomenės grupėmis, siekiant užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę;
5. ugdyti bendruomenės supratimą apie veikos procesų tikslingumą, sąveikas, orientaciją į klientų poreikius, jų teigiamus vertinimus; didžiuotis bendra sėkme, teikiama paslaugų kokybe, savo darbu, suprasti jo vertę.

Veiklos principai:
1. Kokybė. Orientacija į pedagoginio darbo rezultatą, kuris tenkintų klientų poreikius, bei atitiktų įstaigos tikslus.
2. Svarbiausia – žmogus.
3. Asmuo kaip artimas žmogus, todėl jam – dėmesingi, malonūs, supratingi, siekiama pradžiuginti bendravimu, suteikti kuo daugiau gerų emocijų

 

(Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2016-02-12)