herbas Klaipėdos lopšelis-darželis ,,RADASTĖLĖ"
Adresas: Galinio Pylimo g. 16A, LT-91232 Klaipėda.
Tel. (8 46) 314 750. El. p.: radastele@hotmail.com
Įm. kodas 290420760
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

 

vaikai

insert

 

 
Darbuotojų nustatyto vidutinio darbo užmokesčio ataskaita
 
                                                        
Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (1 et.) (EUR)
2017 m. IV ketvirtis EUR 2016 m. EUR
1. Direktorius 1 1043,00 1027,02
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 815,00 802,30
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams 1 540,00 473,92
4. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 3 786,00 754,02
5. Auklėtojas 12 692,00 695,20
6. Auklėtojo padėjėjas 10 616,00 380,00
7. Virėjas (2,5 et.)
3

407,00

380,00
8. Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas (1 et.)
2 380,00 380,00
9. Pagalbinis darbininkas (1 et.)
2 380,00 380,00

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas

(Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2018-01-26)